Zihin projeksiyonu yanılgısı, birisi dünyayı görme biçiminin dünyanın gerçekte nasıl olduğunu yansıttığını düşündüğünde ortaya çıkar. Yani, birinin öznel yargıları, kişisel algıyla ilgili olmaktan ziyade bir nesnenin doğal özellikleri olarak “öngörülür”. Bunun bir sonucu, diğerlerinin aynı algıyı paylaştıklarının varsayılabileceği veya eğer paylaşmıyorlarsa mantıksız veya yanlış bilgilendirilmiş oldukları varsayılabilir.

Yanlışlığın ikinci bir biçimi, birisi bir fenomen hakkında kendi bilgi eksikliğinin, fenomenin anlaşılmadığı veya anlaşılamayacağı anlamına geldiğini varsaydığında ortaya çıkar.