Bir Startup Marka Kimliği Oluşturmak

Her gün yeni girişimlerin doğduğu hızlı startup dünyasında, kalabalığın arasından sıyrılmak hiç de kolay değil. Ancak bu gürültü ve rekabetin arasında, bilinmezlikten sıyrılıp isimlerini duyuran, sektörlerinde silinmez bir iz bırakan ve tüketicilerin kalbini fetheden...

İşveren Markası (5/5)

İşveren markasının geleceği İşveren markasının geleceğine baktığımızda, teknolojik gelişmelerden ve sürdürülebilirlik ile sosyal sorumluluğa verilen önemin artmasından etkilenen manzaranın önemli ölçüde evrildiği açıktır. Ortaya çıkan bu trendler sadece şirketlerin...

İşveren Markası (4/5)

Günümüzün rekabetçi ortamında işveren markasının önemi Günümüz iş piyasasında, birçok sektörde vasıflı çalışanlara olan talebin arzı geride bırakmasıyla birlikte, en iyi yetenekler için verilen savaş daha da şiddetlendi. Bu ” nitelikli eleman savaşı”...

İşveren Markası (3/5)

Modern İşveren Markası Taktikleri Yetenek kazanımı ve elde tutmanın dinamik ortamında, işveren markası taktikleri önemli ölçüde değişti. Rekabetçi ücret ve genel yan hakların en iyi yetenekleri çekmek için yeterli olduğu günler geride kaldı. Nitelikli çalışanlar için...

“İşveren Markası” (2/5)

Geçiş Dönemi: 21. yüzyılın başları, işveren markası alanında teknolojik gelişmeler, ekonomik değişimler ve değişen işgücü demografisi ile karakterize edilen büyük bir değişim dönemiydi. Geçiş Dönemi olarak bilinen bu dönemde, dot-com balonu, internet ve sosyal...

“İşveren Markası” (1/5)

İşveren markası kavramı ülkemizde bazı ağızlara pelesenk olsa da aslında yeni bir kavram. Bu kavrama ilgi duyanlara faydalı olması adına bu yazı dizisini hazırladım. İşveren markasının doğuşu: İş ve insan kaynakları çevrelerinde “işveren markası” terimi,...