AARRR!

AARRR!, işiniz ve müşterileriniz için bir metrik çerçeve yaratan ve bunu ürününüze ve pazarlama çabalarınıza nasıl uygulayacağınıza dair beş adımlı bir modeldir. Fikir, müşteri davranışınızın bir modelini geliştirmektir. Temel kavram, beş tür kullanıcı davranışı ölçümüne dayanır:

  • Edinme, (Acquisition)
  • Etkinleştirme, (Activation)
  • Tutma, (Retention)
  • Tavsiye, (Referral)
  • Gelir, (Revenue)

AARRR

Fikrin babası Dave McClure in sunumunu aşağıda bulabilirsiniz.

 

HEART:

HEART “ana hedeflere doğru ilerlemeyi ölçmek ve ürün kararlarını yönlendirmek için kullanılabilecek web uygulamaları için kullanıcı merkezli ölçümler için bir çerçevedir”.

HEART çerçevesi, beş kategoriye dayalı kullanıcı deneyimini ölçen ölçümleri tanımlamak için belirli bir özelliğe veya ürüne uygulanabilir:

  • Mutluluk, (Happiness)
  • Katılım, (Engagement)
  • Benimseme,(Adoption)
  • Tutma, (Retention)
  • Görev Başarısı (Task Success)

Yukarıdaki kategorilerdeki ilerlemeyi ölçmek için Hedefler-İşaretler-Metrikler işlemi, ürününüzün hedeflerini belirlemek için kullanılır.

HEDEF: Kullanıcıların ne yapmasına yardım etmeye çalışıyorsunuz? Hangi problemi çözmeye çalışıyorsunuz?
SİNYAL: Kullanıcı davranışında veya fikrinde meydana gelen hangi değişiklik, hedeflerinizde başarılı olduğunuzu gösterir? Her bir hedefiniz için birden fazla sinyal olabilir.
METRİK: Kullanıcı davranışındaki veya görüşündeki herhangi bir değişikliğin boyutu nasıl ölçülür?

HEART çerçevesi