Temel atıf hatası, bir bireyin kendi davranışlarını kendi kontrolü dışındaki dışsal durumsal faktörlere atfederken, bir başkasının eylemlerini kendi karakterine veya kişiliğine atfetme eğilimini ifade eder. Başka bir deyişle, başkalarını eylemlerinden yüzde 100 sorumlu tutarken kendinizi mazur görme eğilimindesinizdir.

Örneğin, bir toplantıya geç kaldığı için “tembel bir çalışanı” azarladıysanız ve ardından aynı gün kendiniz de geç kaldığınız için bir mazeret uydurduysanız, temel atfetme hatasını yapmışsınız demektir.

Temel atıf hatası, insanların dünyayı nasıl algıladıkları nedeniyle ortaya çıkar. Karakteriniz, motivasyonlarınız ve gününüzü etkileyen durumsal faktörler hakkında en azından bir fikriniz olsa da, bir başkasının başına gelen her şeyi nadiren bilirsiniz.

TEMEL ATFETME HATASI ÖRNEKLERİ
Temel atıf hatasının kişisel yaşamınızı nasıl etkileyebileceği açıktır, ancak işiniz üzerindeki etkisinin de farkına varmak önemlidir. İster çalışan ister yönetici olun, FAE gibi bilişsel önyargılar, işyerinde başkalarıyla nasıl etkileşim kurduğunuzda ve önemli iş kararlarını nasıl aldığınızda rol oynayabilir.
İş arkadaşlarınızla çalışırken, muhtemelen bir olayın parçalarına dayanarak karakterleri hakkında genel bir izlenim oluşturursunuz, ancak resmin tamamını asla göremezsiniz. Onlara şüpheyle yaklaşmak güzel olsa da, beyniniz yargıda bulunmak için kısıtlı bilgi kullanma eğilimindedir.

Kurumlarda FAE, tartışmalardan işten çıkarmalara ve kurum kültüründe kırılmalara kadar her şeye neden olabilir. Aslında, insan motivasyonlarının yanlış yorumlanma potansiyeline sahip olduğu her türlü yanlış anlamanın kökeninde bu vardır.

Örneğin, “tembel çalışanı” düşünün. Önemli bir toplantıya geç kaldığı için, yalnızca bu eylemine dayanarak onun karakteri hakkında bir yargıya varma eğiliminde olabilirsiniz. Bununla birlikte, davranışının iç faktörlerden ziyade çeşitli dış faktörlere bağlı olması mümkündür. Örneğin, ailevi bir acil durum veya trafik sıkışıklığı gibi, karakterinin niteliğiyle hiçbir ilgisi olmayan bir dizi durumsal faktör programın gerisinde kalmasına neden olmuş olabilir.

Eylemde, sınırlı bilgiye dayanarak bir kişinin karakteri hakkında izlenimler oluşturmak uzun süreli etkiler yaratabilir. Artık bu kişiyi “tembel” olarak algıladığınıza göre, onunla ilgili görüşleriniz giderek kötüleşecektir. Çalışanınızı daha yakından tanıma fırsatı bulamadığınız sürece, ona hep olumsuz bir gözle bakabilirsiniz.

TEMEL ATFETME HATASINDAN NASIL KAÇINILIR
En son ne zaman bir iş arkadaşınızın kovulması gerektiğini veya bir müşteri hizmetleri temsilcisinin yetersiz olduğunu düşündüğünüzü düşünün. Bu kişinin çalışmasını etkileyebilecek durumsal faktörleri ne sıklıkla gerçekten anlamaya çalıştınız? Muhtemelen pek sık değil.

Temel atıf hatası psikolojik kökenli olduğu için bu kadar yaygındır, bu nedenle tamamen üstesinden gelmek zor olabilir. FAE ile mücadelede yardımcı olabilecek bir araç minnettarlıktır. Gösterdiği kötü bir “nitelik” nedeniyle birine kızdığınızda, o kişinin aynı zamanda sergilediği beş olumlu niteliğin bir listesini yapmaya çalışın. Bu, bakış açınızı dengelemenize yardımcı olacak ve iş arkadaşınızı tek bir olumsuz niteliğin merceği yerine bütün bir kişi olarak görmenize yardımcı olabilir.

Bir başka yöntem de duygusal açıdan daha zeki olma pratiği yapmaktır. Duygusal zeka, son 20-30 yılda iş dünyasında moda bir sözcük haline geldi, ancak öz farkındalık, empati, öz denetim ve kişinin uzun vadeli çıkarlarına ve başkalarının çıkarlarına hizmet etmek için daha objektif hale gelmenin diğer yöntemlerini uygulamayı içerir. Özellikle iş arkadaşlarıyla projeler ve ofis dışındaki yaşam hakkındaki görüşleri hakkında tartışmalar yapmak gibi empati pratiği yapmak iyi bir ilk adımdır.

Bu bilişsel falsonun tamamen üstesinden gelmek mümkün değildir. Ancak farkındalık ve birkaç küçük araç ve taktiğin birleşimiyle, iş arkadaşlarınıza karşı daha nazik ve empatik olabilirsiniz. Aslında, FAE gibi bilişsel önyargıları kabul edebilmek ve etkilerini sınırlamak için bilinçli çaba sarf etmek, daha iyi bir yönetici olmanın temel bir bileşenidir.