Seçimi destekleyici önyargı veya satın alma sonrası rasyonelleştirme, kişinin seçtiği bir seçeneğe geriye dönük olarak olumlu nitelikler yükleme ve/veya vazgeçilen seçeneklerin derecesini düşürme eğilimidir. Örneğin, bir kişi B seçeneği yerine A seçeneğini seçerse, B seçeneğine yeni olumsuz hataları artırırken veya atfederken A seçeneğinin hatalarını görmezden gelmesi veya küçümsemesi muhtemeldir.
Tersine, A seçeneğinin avantajlarını fark edip pekiştirmeleri ve B seçeneğinin avantajlarını fark etmemeleri veya vurgulamamaları da muhtemeldir.