Tasarımsal Düşünce sürecinde yer alan SCAMPER metodu, varolan ürün ve servislerin yeni kullanım yöntemleri için bize fikir üretme metodları sunar.

Aşağıdaki yöntemlerin baş harflerinden oluşur

Substitute (İkame)
Combine (Birleştir)
Adapt (Uyarla)
Modify (Magnify Minify) (Değiştir – Büyüt Küçült)
Put to another use (Başka tür kullanıma sun)
Eliminate (Ele)
Reverse (Ters Çevir)

Daha fazla fikir keşfetmek için kullanın. Sorun hakkında yeni düşünme yollarını teşvik etmek için, sizi şu anki rutinden atmak için kullanın.

Biraz daha açıkamak gerekirse

İkame

Neyi değiştirebilirsiniz? Bunun yerine ne kullanılabilir? Bunun yerine başka kim olabilir? Başka ne var? Başka malzeme? Başka bir süreç? Başka güç? Başka yer? Başka bir yaklaşım?Başka kuvvetler?

Bunun yerine …

Rehber sorular:

İyileştirme yapmak için neleri değiştirebilirim?
Yeri, zamanı, malzemeleri veya insanları nasıl değiştirebilirim?
Bir parçayı başka bir parçayla değiştirebilir veya herhangi bir parçayı değiştirebilir miyim?
İlgili birini değiştirebilir miyim?
Kuralları değiştirebilir miyim?
Adı değiştirmeli miyim?
Diğer malzemeleri veya malzemeleri kullanabilir miyim?
Diğer işlemleri veya prosedürleri kullanabilir miyim?
Şekli, rengi, pürüzlülüğü, sesi veya kokusunu değiştirebilir miyim?
Bu fikri başka projeler için kullanabilir miyim?
Duygularımı veya ona karşı tutumumu değiştirebilir miyim?

Birleştir

Ne bir şekilde birleştirebilir veya bir araya getirebilirsiniz? Bir karışım, bir alaşım, bir ürün yelpazesi,iki farklı topluluk? Birimler birleştirilsin mi? Amaçları birleştirmek olabilir mi? İtirazlar birleştirilsin mi? Fikirleri birleştirmek mümkün mü?

… ve … yi bir araya getirebilirim

Rehber sorular:

Hangi fikirleri, malzemeleri, özellikleri, işlemleri, insanları, ürünleri veya bileşenleri birleştirebilirim?
Bunu veya bunu diğer nesnelerle birleştirebilir veya birleştirebilir miyim?
Kullanım sayısını en üst düzeye çıkarmak için ne birleştirebilirim?
Üretim maliyetlerini düşürmek için ne birleştirebilirim?
Hangi malzemeleri birleştirebilirim?
Nerede sinerji oluşturabilirim?
Belirli bir sonuç elde etmek için bir araya getirebileceğim en iyi unsurlar hangileri?

Uyarla

Çözüm olarak kullanmak için neleri uyarlayabilirsiniz? Bunun gibi başka ne var? Bu başka hangi fikirleri öneriyor? Geçmiş, bir paralellik sunuyor mu? Ne kopyalayabilirim? Kime öykünebilirim?

… yi … şeklinde uyarlayabilirim

Rehber sorular:

Ürünün hangi kısmını değiştirebilirim?
Bir bileşenin özelliklerini değiştirebilir miyim?
Farklı ürünlerde veya süreçlerde ilham alabilir miyim?
Tarih herhangi bir çözüm sunuyor mu?
Başkalarının ürünlerinden hangi fikirleri uyarlayabilir, kopyalayabilir veya ödünç alabilirim?
Hangi süreçleri uyarlamalıyım?
Bağlamı veya hedef grubu uyarlayabilir miyim?
Bu sonucu elde etmek için şu veya bu şekilde neyi uyarlayabilirim?

Değiştir

Öğeyi bir şekilde değiştirebilir misiniz? Anlam, renk, hareket, ses, koku, form, şekil değiştirilsin mi? Diğer değişiklikler?

Ayrıca: Büyüt: Ne ekleyebilirsin? Daha fazla zaman? Daha fazla frekans? Daha güçlü? Daha yüksek? Uzun? Kalın? Ekstra değer? Artı içerik? Çoğaltmak? Çarpmak? Abartmaya?

Ve: ‘Küçült’: Neyi küçültebilirsiniz? Daha küçük? Yoğun? Minyatür? Alt? Daha kısa? Daha hafif? Çıkarmak? İhmal etmek? Ayırmak?

… deki … yi …. şeklinde değiştirebilirim.

Rehber sorular:

Neyi büyütebilirim?
Neyi kısabilir veya silebilirim?
Düğmeleri, renkleri, boyutu… abartabilir veya azaltabilir miyim?
Hedef grubu büyütebilir miyim?
Daha yüksek, daha büyük veya daha güçlü ne yapılabilir?
Hızını veya frekansını artırabilir miyim?
Ek özellikler ekleyebilir miyim?
Nasıl ekstra değer katarım?
Neleri kaldırabilir veya daha küçük, yoğun, daha düşük, daha kısa veya daha hafif hale getirebilir ya da düzene sokabilir, bölebilir veya küçültebilirim?
Böyle ve böyle bir sonuca ulaşmak için şu veya bu şekilde neyi değiştirebilirim?

Başka türlü kullanıma sun

Bir şeyi farklı veya diğer kullanımlara nasıl koyabilirsiniz? Olduğu gibi kullanmanın yeni yolları? Değiştirilirse diğer kullanımlar?

Yeniden kullanabilirim … bu şekilde … …

Rehber sorular:

Başka ne için kullanılabilir?
Bir çocuk nasıl kullanır? (Daha yaşlı bir insan)?
Farklı kısıtları olan insanlar bunu nasıl kullanır?
Bu üründen başka hangi hedef gruplar yararlanabilir?
Başka ne tür bir kullanıcı ürünüme ihtiyaç duyar veya ister?
Kimler veya başka neler kullanabilir?
Başlangıçta amaçlananlar dışındaki kişiler tarafından kullanılabilir mi?
Mevcut şekli veya biçiminde kullanmanın yeni yolları var mı?
Ürünü değiştirirsem başka olası kullanımlar olur muydu?
Bir şeyi ne yaparak nasıl belirli bir şekilde yeniden kullanabilirim?

Ele

Neyi ortadan kaldırabilirsiniz? Bir şey kaldırılsın mı? Atıkları ortadan kaldırır mısınız? Zamanı azalt? Çaba azaltmak mı? Kesim maliyetleri?

Ben … tarafından … yı ortadan kaldırabilirim .

Rehber sorular:

İşlevini değiştirmeden neyi çıkarabilirim?
Zamanı veya bileşenleri azaltabilir miyim?
Bir bileşeni veya bir parçasını kaldırırsam ne olur?
Çabaları azaltabilir miyim?
Maliyetleri düşürebilir miyim?
Bunu nasıl basitleştirebilirim?
Gerekli olan veya gereksiz olan nedir?
Kuralları kaldırabilir miyim?
Daha küçük yapabilir miyim?
Ürünümü farklı parçalara ayırabilir miyim?
Neyi ne yaparak ortadan kaldırabilirim?

Yeniden düzenle

Bir şekilde ne yeniden düzenlenebilir? Bileşen değişimi? Başka bir kalıp? Diğer düzen? Başka bir dizi? Sebep ve sonuç aktarımı? Hız değiştirilsin mi? Program değiştirilsin mi?

Yeniden düzenleyebilirim … böyle … öyle ki …

Rehber sorular:

Bir şekilde neyi yeniden düzenleyebilirim – bileşenleri, deseni veya düzeni değiştirebilir miyim?
Hız veya programı değiştirebilir miyim?
Sorun, ürünn veya sürec bir kısmı tersine çalışırsa ne yapardım?
Bu olması durumunda yeniden neyi ne şekilde düzenleyebilirim?

Mevcut ürün, hizmet, sorun ve fikirleri nasıl yenileyip geliştirebileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak bu yedi farklı yöntemde soru, yeni ürün ve hizmetler için fikirler üretmenize yardımcı olur.

Scamper metodu hakkında daha fazla bilgi almak ve bu metodu da kullanan Design Thinking Giriş Eğitimine Interaction Design Foundation’dan üye olabilirsiniz.

3 ay hediyeli üyelik linki


Bu yazının büyük kısmının orjinaline şu linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-how-to-use-the-best-ideation-methods-scamper