İş ilanlarına baktığınızda çok fazla Product Manager göze çarpmaya başlamıştır. Dijital servisler ve yazılım üzerinden şekillenen hizmetler arttıkça bu tür product manager -digital product manager da diyebilirsiniz- ilanları da gittikçe artmaya başladı. 

Bu postta bir ürün üzerinde çalışırken product manager ların karşılarına çıkabilecek bazı başlıkların genel bir özetini sundum. Detaylar için bkz. Internet

Ürün Vizyonu

Bir ürün vizyonu, ürün veya ürün hattının özünü temsil eder. Ayrıca, bir ürünün nereye yönlendirileceği veya bir ürünün gelecekte ne getireceği konusundaki son durum için yön belirlenir.

Ürün hedefleri

Ürün hedefleri, ürün vizyonunun ve iş hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Hedefler daha geniş ürün stratejisi ile ilgili olmalıdır. Ayrıca anlaşılması kolay, işlem yapılabilir, ulaşılabilir ve ölçülebilir olmalıdırlar.

Ürün konumlandırma nedir?

Konumlandırma, ürün veya hizmetinizin pazarda uygun olduğu yerdir. Ürününüzü neyin benzersiz yaptığını ve neden alternatif çözümlerden daha iyi olduğunu tanımlayan stratejik bir alıştırmadır.

Ürün farklılaşması nedir?

Ürün farklılaştırması, bir ürün veya hizmeti diğerlerinden ayırma işlemidir. Bu, onu benzersiz kılan müşteriler tarafından değer verilen özelliklerin detaylandırılmasını içerir.

Rakip araştırması nasıl yapılmalıdır?

Ürün yöneticileri, ürünün pazarda neye ve neye karşı olduğunu tespit ederek başlamalıdır. Bu, fikirlerinin gerçekte ne kadar benzersiz olduğu konusunda onlara güçlü bir anlayış kazandırır.

“Yapmak istediğim şeyi yapan, yaptığım şeyi yapan başka şirketler var mı?”

“Potansiyel müşterilerim istedikleri veya ihtiyaç duydukları düzeyde bir ürün veya hizmet alıyor mu?”

Persona nedir?

Ürün yöneticileri, müşterilerinin kim oldukları, neye ihtiyaçları olduğu ve ürünlerinin nasıl bir çözüm sunacağı hakkında bilinçli kararlar vermek zorundadır. Personalar, ürün yöneticilerinin bu kararları almasına yardımcı olan ve ekibin müşterilerin sevdiği özellikleri nasıl oluşturacaklarını yönlendiren kurgusal karakterlerdir.

Fikir yönetimi nedir?

Fikir yönetimi, hem iç hem de dış paydaşlardan geribildirim ya da içgörü kazanma yeteneğidir. Amacı, bu geri bildirimi gelecekteki ürünlere veya ürün sürümlerine eklemeyi düşünmektir.

Fikirleri nasıl önceliklendirebilirsiniz?

Başarılı düşünce, fikirleri toplama, iyileştirme ve özelliklere dahil etmeyi içerir.

En etkili yöntem, taraflar için öngörülen maksimum değere dayalı fikirleri puanlamaktır. Efor ve etkisini değerlendirerek bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni ürün fikirleri için hedefler neler olmalıdır?

Fikir üretmek için ilk adım, hedeflerinizi tanımlamaktır.

Örnek hedefler şunlar olabilir:

 • Kullanıcı tabanınızı büyütme
 • Dönüşümleri artırmak
 • Daha fazla kullanıcı tutma
 • Performansı iyileştirmek

Ürün Teması Nedir?

Ürün teması, tek bir alana bağlı olan bir ürün özellikleri kümesidir. Hedefiniz dönüşüm oranlarını % 3’ten % 4,5’e yükseltmekse, dönüşümle ilgili bir tema geliştirebilirsiniz. Amacınız kullanıcıları % 15 artırmaksa, elde etmeyi hedefleyen bir tema kullanabilirsiniz.

Yeni Fikirleri Araştırma nasıl olur?

Araştırma ve analizler, yeni fikirler ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak kilit bir rol oynayacaktır. Araştırma cephesinde hem birincil hem de ikincil araştırma yapabilirsiniz.

Ürün yönetiminde birincil araştırma, yakalamanız gereken verilere göre müşteri davranışının izlenmesini içerir. İkincil araştırma, rakiplerin ürünlerini incelemek ve neyin üstün olduğunu (ve nerede geliştirebileceklerini) analiz etmek için izlemeyi içerir.

Yeni ürün fikirlerinin değerini nasıl tahmin edebilirim?

Yeni ürün fikirlerinizin değerini, hedef kitleniz üzerindeki etkisi belirler. Her fikirde, developer ekibinizden bunu geliştirmelerini istemeden önce olmasını beklediğiniz etkinin tahmin edilmesi önemlidir.

Bu tahminlerle gelmek zor olabilir, ancak önemli kısmı hipotezinizi geliştirmek ve bunun arkasındaki mantıkla ortaya çıkmaktır.

Genel etkiyi tahmin ederken, öncelikle özelliğin hedefinize yönelik ne gibi bir etki beklediğini belirten bir hipotez yaratmalısınız. Çıkardığınız özellik listenizde detaya inin ve her biri için bir hipotez oluşturup sağlamasını yapın.

PRD (Ürün Gereksinimleri Belgesi) nedir?

Ürün gereksinimleri belgesi (PRD), bir ürün veya özelliğin değerini ve amacını tanımlar. Ne yaptığınızı, kimin için olduğunu ve son kullanıcıya nasıl fayda sağladığını bildirmek için ürün yöneticisi tarafından yazılır. Genellikle bir pazar gereksinimleri belgesi (MRD) ile karıştırılır, ancak bunlar farklıdır. MRD, PRD den önce oluşturulur. Böylece gereklilikleri tanımlamadan önce müşterinizin ihtiyaç duyduğu ve ürün veya hizmetten ne istediğini belgeleyebilirsiniz.

PRD, ürünün nasıl geliştirilmesi gerektiği ve başarılı bir ürün oluşturmak için sizi ve ekibinizi güçlendirmek için nasıl desteklenmesi gerektiği ile ilgili ayrıntıları içerir.

PRD’niz, başarmak istediğiniz şeyin genel vizyonuyla başlayan yukarıdan aşağıya bir yaklaşım izlemelidir. Daha sonra ürün hedeflerini ve inisiyatiflerini bu vizyona ulaşmak için gereken özelliklerle bağlamalıdır. İyi tanımlanmış bir PRD ayrıca, işlevsellik, son kullanıcı ile nasıl etkileşime gireceği ve nasıl görüneceği hakkında bilgiler içerir.

Bir PRD’nin temel amacı, ürününüzün veya özelliğinizin temel bölümlerini ve nasıl çalışması gerektiğini bildirmenize yardımcı olmaktır.

Güçlü bir PRD’ye sahip olmak, güçlü ve ilgi çekici bir ürüne sahip olduğunuzu garanti etmez. Bununla birlikte, zayıf bir PRD’ye sahip olmak neredeyse zayıf bir ürününüzün olmasını garanti eder.

PRD’niz aşağıdakileri sorulara cevap vermelidir?

 • Temel amaç nedir?
 • Bunu kimin için yapıyorsunuz?
 • Ürünün veya özelliğin değeri nedir (şirketinize ve son kullanıcınıza)?
 • Kullanıcılarınız onunla nasıl etkileşime girecek?
 • Neye benzeyecek?
 • Lansman sonrası başarıyı nasıl sağlayacaksınız?

Pazar gereksinimleri belgesi (MRD) nedir?

Pazar gereksinimleri belgesi (MRD), müşterinin bir ürün veya hizmet için isteklerini ve ihtiyaçlarını bildiren bir belgedir.

Bir MRD nasıl yapılandırılmalıdır?

Pazar gereksinimleri belgenizin cevaplaması gereken kilit sorular var. MRD, müşterinizin ürününüzün istekleri ve ihtiyaçları ve mevcut olan fırsat hakkında hiçbir soru bırakmamalıdır. Bir MRD aşağıdaki soruları yanıtlamalıdır.

Yönetici Özeti

Hangi problemi çözmeye çalışıyorsunuz?

Bulgularınız, varsayımlarınız ve önerileriniz hakkında kısa bir rapor hazırlayın. Yönetici özeti, tüm belgenin minyatür bir sürümü olarak düşünülebilir.

Vizyon

Ürün veya hizmetinizi benzersiz kılan nedir?

Vizyon, ürününüzün özünü temsil etmelidir. Ürününüzün nereye yönlendirileceğini ya da gelecekte ne alacağının son halini belirtmelidir.

Hedef piyasa

Fırsat veya pazar büyüklüğü ne kadar büyük?

Özel pazar büyüklüğünü ayrıntılandırın ve pazar fırsatını doğrulayan ve haklı çıkaran varsayımları ve gerçekleri belgeleyin.

Personalar

Sorunu kim için çözüyorsunuz?

Pazar fırsatı ve planlanan çözümle ilgili her olası kişi için bir kişi oluşturun.

Rakip analizi

Şu anda hangi alternatifler var?

Rakip analiziniz, müşterilerin bugün sorunu nasıl çözdüklerini detaylandırmaya odaklanmalıdır. Potansiyel müşterilerinize sunulan tüm farklı seçenekleri anlamanız, teklifinizi farklılaştırmanıza ve rekabet avantajı oluşturmanıza yardımcı olur.

Diğer İşlevler

Müşterinin ihtiyaçlarını çözmek için hangi işlevlerin dahil edilmesi gerekir?

Çözümün gerektirdiği operasyonel özellikleri ve çalışma yeteneklerini yazınız. Detaylı tasarım ve geliştirme spesifikasyonlarından kaçının. Bunun yerine, başarmak istediklerini açıklayarak çözümü müşterinin bakış açısından ana hatlarıyla belirtin.

Metrik stratejisi

Başarıyı nasıl ölçeceksiniz?

Bu bilgiler iş modelinize bağlı olmalıdır. Bir iş modeli, bir şirketin nasıl değer yarattığı için bir çerçevedir. Sonuçta, bir kuruluşun potansiyelini özüne doğru dağıtır ve başarı ve zorlukların üstesinden gelmek için bir çerçeve oluşturur.

Bir iş modeli, yeni bir girişimle ilgili temel varsayımları ve temel öğrenmeleri kapsar. Şirketin yeni ürününüzden nasıl gelir elde edeceğini veya bu yeni özelliğin fiyatlandırmayı nasıl etkileyeceğini düşünün. Buraya eklediğiniz ayrıntılarla herkes, ölçmekte olduğunuz temel ölçümleri anlayabilir.

Müşteri geri bildirimlerini toplamak için hangi yöntemler kullanılır?

Ürün geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında müşteri geri bildirimlerini toplamak için çeşitli araştırma yöntemleri kullanılabilir. Hangi yöntemi kullanacağınızı seçmeden önce, araştırma hedefinizi tanımlamanız önemlidir.

Fikir kısmında:

 • Fikirler portali
 • 1:1 görüşme
 • Günlük Çalışmaları
 • Odak Grupları
 • Temel Geliştirme Aşamasında:
 • Kullanılabilirlilik testleri
 • A/B Testi

Süregelen Geliştirmede:

 • Kullanıcı formları
 • Müşteri destek ekibi
 • Analizler
 • Anketler

Stratejik ürün planlama süreci nedir?

Stratejik ürün planlama, vizyonunuzu nasıl elde edeceğinizi tanımlama sürecidir. İstediğiniz son durumdan geriye doğru çalışarak, stratejinizin uygulanmasına rehberlik edecek hedefler ve girişimler ve bunlara ulaşmak için bir zaman çizelgesi belirleyebilirsiniz. Bu zaman çizelgesi genellikle ürün yol haritası olarak adlandırılır.

Yol haritaları neden inşa ettiğinizi, ne zaman teslim edeceğinizi ve nelerin dahil edileceğini bildirmek için kullanılır. Ürün yol haritaları, ne geldiği ve ne zaman olduğu gibi genel soruları yanıtlamalıdır:

Ürün Kontrol Listesinde neler olmalıdır?

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri kapsamalıdır.

Ürün

Özellik tanımı – Mühendislik ekiplerinin yapmaya başlamak için gereken tüm önceliklere, boyutlara ve belgelere sahip olduklarından emin olun.

UX / UI tasarımı – Tasarımcılara, inşayı başlatmak için gereken UX araştırmasını, wireframeri ve özellikleri sağlayın.

Mühendislik – Bir dizi sprintteki büyük olasılıkla temel özellikleri oluşturun.

KG ve Operasyon – Üretimdeki yeni işlevleri test edin ve devreye alın.

Pazara çıkış

Lansman tarihi – Lansman için bir tarih ve saat belirleyin ve paydaşlarla iletişim kurun.

Fiyatlandırma ve paketleme – Yeni ürün deneyimi için fiyatlandırmayı onaylayın. Yükseltmeler dahil olmak üzere müşterilere nasıl paketleneceğini veya sunulacağını tasarlayın ve onaylayın (varsa).

Konumlandırma – Ürün vizyonu, yeni işlevsellik ve son kullanıcılara sağlayacağı değere dayalı olarak lansman için temel mesajlaşmayı kapsayan bir konumlandırma belgesi veya yaratıcı özet hazırlayın.

İletişim planı – Lansmanın kuruluş içinde ve dışında nasıl duyurulacağına karar verin.

Pazarlama içeriği – Ürünün web sitesi, reklam ve kampanyaları için yeni mesajlaşma oluşturun. Tüm e-postaları, blog gönderilerini, web seminerlerini ve açılış sayfalarını haritalayın.

Sosyal medya – Sosyal kanallarda yayınlanacak lansman duyurusunu ve kampanya içeriğini hazırlayın.

Medya ilişkileri – Medya ile toplantılar düzenleyin ve gelen önemli özellikler hakkında güncellemeler sağlayın. Mümkünse müşteri referanslarından yararlanın.

Analist brifingleri – Yenilikleri ve neden önemli olduğu konusunda onları bilgilendirmek için uygunsa, endüstri analistlerine veya diğer etkili personele ulaşın.

Sistemler

Altyapı – Analitik veya ürün yönetimi gibi dahili izleme sistemlerinde gerekli değişiklikleri yapın.

Faturalandırma – Yeni ürün deneyimine uyum sağlamak için mevcut faturalama seçeneklerini ve işlevselliğini güncelleyin.

Finans – Yeni ürünle ilişkili finansal ölçümleri veya ek gelir elde eden yükseltmeleri izlemek için kilit sistemleri güncelleyin.

Satış ve Destek

Belgeler – Sürüm notları, yardım ve sorun giderme kılavuzları, SSS ve teknik veri sayfaları dahil tüm ürün belgelerini tamamlayın ve onaylayın.

Satış stratejisi ve eğitim – Satış temsilcileri için eğitim ve olanak sağlayın. Satış teminatı oluşturun ve yeni olanı içerecek şekilde mevcut malzemeleri güncelleyin.

Müşteri başarısı – Yeni ürün işlevselliği konusunda müşteri başarısı ve servis ekiplerini eğitin ve onlara gerekli teknik destek materyallerini sağlayın.

Ortaklar – Lansmanı duyurmak ve tanıtmak için ortakları ve bağlı kuruluşları güncelleyin ve etkinleştirin.

Geri bildirim niçin yapılır?

İnceleme – Lansmandan ne öğrenildiğini ve sürecin bir sonraki seferde nasıl geliştirilebileceğini tartışmak için ekibi toplayın. Gerektiği gibi kontrol listesine ekleyin veya ince ayar yapın.

Takip – Mühendisliğin dikkatini çekmek için hataları belirleyin ve gönderin. Anket kullanıcıları, geri bildirimleri için. Müşterilerden referanslar veya başarı öyküleri isteyin (uygunsa).

Ürün Sahibi ile Ürün Yöneticisi Arasındaki Fark

Yazılım camiasında çalışan her product Manager (Ürün Yöneticisi) bir gün Google’a girip Ürün Sahibi(Product Owner) ile Ürün Yöneticisi (Product Manager) arasındaki farkı anlamaya çalışacaktır.

Bu soruya Melissa Perri nin cevabı var.

Ürün sahibi, Scrum ortamlarındaki rolünüzdür. Ürün yöneticiliği ise iş.

-Melissa Perri

Ürün yöneticileri stratejiktir. Ürünün vizyonuna, şirket hedeflerine ve pazara odaklanırlar.

(Genellikle “agile” kuruluşlarda bulacağınız) ürün sahipleri daha taktikseldir. Ürün yöneticisinin stratejisini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürürler ve bu gereksinimleri yerine getirdiklerinden emin olmak için çok işlevli agile metodolojisine haiz ekiplerle birlikte çalışırlar.