2001 yılında, UX ve Kullanılabilirlik Uzmanı ve Kullanılabilirlik Uzmanları Derneği (UXPA) eski Başkanı Whitney Quesenbery, bir ürünün kullanılabilir olması için karşılamaları gereken beş kriter sunmuştur.

Bunlar:

  • Etkililik (Effectiveness)
  • Verimlilik (Efficiency)
  • Bağlayıcılık (Engagingness)
  • Hata Toleransı(Error Tolerance)
  • Öğrenme Kolaylığı (Ease of Learning)