Kullanıcı Deneyimi (UX), bir ürünün piyasadaki başarısı veya başarısızlığı için kritik öneme sahiptir. Sıklıkla UX, bir ürünün kullanımının ne kadar kolay olduğunu açıklayan bir kullanılabilirlikle karıştırılır.  Bir disiplin olarak UX’in kullanılabilirlikle başladığı doğrudur – ancak UX, kullanılabilirlikten çok daha fazlasını barındıracak kadar büyüdü. O yüzden başarılı ürün pazara sunmak için kullanıcı deneyiminin tüm yönlerine dikkat etmekte fayda var.

UX alanında öncü ve UX’de birçok Fortune 500 şirketine danışmanlık yapan Peter Morville’e göre  kullanıcı deneyimini tanımlayan 7 faktör var:

  • Faydalı
  • Kullanılabilir
  • Bulunabilir
  • İnandırıcı
  • Arzulanır
  • Ulaşılabilir
  • Değerli

Faydalı
Bir ürün bir başkası için faydalı değilse, neden piyasaya sürmek istersiniz? Bir amacı yoksa, amaçlı ve kullanışlı ürünlerle dolu bir pazarda rekabet edebilmek mümkün değildir. “Fayda” olayının, bakanın gözünden olduğunu ve eğlenceli veya estetik çekicilik gibi pratik olmayan yararlar sağladığı takdirde “yararlı” sayılabileceğini belirtmek gerekir.

Bu nedenle, bir bilgisayar oyunu veya heykel, bir kullanıcının başkalarının anlamlı bulduğu bir hedefi gerçekleştirmesini sağlayamasa bile faydalı sayılabilir.

Kullanılabilir
Kullanılabilirlik, kullanıcıların bir ürünle nihai hedeflerine etkin ve verimli şekilde ulaşmalarını sağlamakla ilgilidir.

Ürünler, kullanılamıyorsa başarılı olabilir, ancak bu  olasılık düşüktür. Kötü kullanılabilirlik genellikle bir ürünün ilk nesliyle ilişkilidir – ilk nesil MP3 çalarları düşünün; sonraları piyasadaki payını daha kullanışlı olan iPod’a kaybetti. İPod, ilk MP3 çalar değildi, ancak gerçekten kullanılabilen ilk MP3 çalardı.

Bulunabilirlik
Bulunabilirlik, bir ürünün kolayca bulunmasına tekabül eder. Ürün dijital ve bilgi ürünü ise, içlerindeki içeriği bulmak da kolay olmalı. Bir ürünü bulamazsanız, satın alamazsınız ve bu ürünün tüm potansiyel kullanıcıları için de geçerlidir.

Bir gazete aldıysanız ve içindeki yazılar, Spor, Eğlence, İş vb. Bölümler halinde organize edilmek yerine rastgele sayfa alanına ayrılsaydı, muhtemelen gazeteyi okurken çok sinir bozucu bir deneyim bulurdunuz. Bulunabilirlik, birçok ürünün kullanıcı deneyimi için hayati öneme sahiptir.

İtibarlılık

”Bugünün kullanıcıları size  için ikinci bir şans vermeleri zordur – neredeyse her alanda güvenilir bir ürün sağlayıcısı ve birçok seçenek var.

İtibar, kullanıcının sağladığınız ürüne güvenebilmesi ile ilgilidir. Sadece yapması gereken işi yapması için değil, makul bir süre boyunca sürmesi ve onunla birlikte verilen bilgilerin doğru ve amaca uygun olması.

Kullanıcı, ürün yaratıcısının yalancı, kötü niyetli bir palyaço olduğunu düşünürse, bir kullanıcı deneyimi sunmak neredeyse imkansız – işlerini başka bir yere götürürler.

Arzulanır
Skoda ve Porsche’nin ikisi de araba yapar. Bir dereceye kadar yararlı, kullanışlı, kolay erişilebilir, güvenilir ve değerlidirler ancak Porsche, Skoda’dan daha çok arzu edilir. Bu, Skoda’nın markasının kötü olduğuna gelmez. Ancak Porsche veya Skoda ücretsiz olarak sunulsa idi, – çoğu kişi Porsche’yi seçecektir.

Arzu edilebilirlik, markalaşma, imaj, kimlik, estetik ve duygusal tasarım yoluyla tasarımda aktarılır. Bir ürün ne kadar çok arzu edilirse, o kadar çok kullanıcının sahip olduğu ürünle övünmesi ve diğer kullanıcılarda arzu yaratması muhtemeldir.

Ulaşılabilir
Ne yazık ki, kullanıcı deneyimleri oluştururken erişilebilirlik genellikle karışım içerisinde kayboluyor. Erişilebilirlik, geniş bir yelpazedeki yeteneklere sahip kullanıcılar tarafından erişilebilecek bir deneyim sağlamakla ilgilidir – buna işitme kaybı, görme bozukluğu, görme engelli veya öğrenme engelliler gibi bazı konularda engelli olanlar dahildir.

Erişilebilirlik tasarımı genellikle şirketler tarafından para kaybı olarak görülüyor çünkü izlenim engellilerin nüfusun küçük bir bölümünü oluşturduğu yönünde. Aslında, ABD’de nüfus sayımı verilerine göre insanların en az% 19’u engellidir ve bu sayının az gelişmiş ülkelerde daha yüksek olması muhtemeldir.

Hedef kitlenin 5 kişiden 1’i ürününüz için erişilebilir değilse veya toplam pazarın% 20’sini kullanamayacaksa kullanamayacak!

Erişilebilirlik için tasarım yaparken, sadece engelli olanların değil, herkesin kullanması için daha kolay ürünler oluşturduğunuzu hatırlamanız da önemlidir. Kullanıcı deneyiminde erişilebilirliği ihmal etmeyin.

Son olarak, erişilebilir tasarım artık AB de dahil olmak üzere birçok yargı alanında yasal bir zorunluluktur ve teslim edilmemesi para cezalarına neden olabilir. Ne yazık ki, bu zorunluluk olması gerektiği kadar zorlanmadı.

Değerli
Son olarak, ürün değer sağlamalıdır. Onu yaratan işletmeye, satın alan veya kullanan kullanıcıya değer vermelidir. Değer olmadan bir ürünün ilk başarısının sonunda zarar görmesi muhtemeldir.