İş stratejisi, marka stratejisi ve pazarlama stratejisinin her biri hangi rolleri oynar? Ve birbirleriyle nasıl ilişki kurarlar? Bu blog yazısında, aralarındaki ilişkiyi keşfediyoruz.

İş stratejisi

Bir işletme veya organizasyon stratejisi, bir firmanın vizyonunu, misyonunu ve uzun vadeli hedeflerini detaylandırır. Organizasyonel hedefler, stratejinin kalbini oluşturur. Bununla birlikte, eksiksiz bir strateji aynı zamanda bu hedeflere öncelik verir ve özellikle pazarda başarılı bir şekilde rekabet ederken ve finansal performansı optimize ederken firmanın bunları nasıl gerçekleştirmeyi planladığını açıklar. Strateji aynı zamanda onu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulacak kaynakları da kapsamalıdır.

İş stratejisi, pazar yapısı ve rakipler, giriş ve çıkış engelleri, pazar segmentasyonu, pazar eğilimleri, organizasyon ölçeği, yayılma ve yapı, organizasyon çevikliği, organizasyon kültürü, ürün / hizmet portföyü, markalaşma ve farklılaşma, fikri mülkiyet, iş modeli dahil olmak üzere birçok şeyi dikkate alır. dağıtım kanalları, arz ve talep, gelir kaynakları, maliyet yapısı, nakit akışı, teknoloji, stratejik ortaklıklar ve başarının anahtarları.

Önerilen stratejiler, kuruluşun güçlü yanlarını, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini, rakiplerini ve pazarı yansıtmalıdır.

Marka stratejisi

Marka stratejisi ve marka, iş stratejisini etkinleştirmek, ifade etmek ve hayata geçirmek için vardır. Bu nedenle markalaşma, bir kuruluşun, ürünün veya hizmetin özünün – var olma nedeninin ifadesidir. Markalaşma, kuruluşun veya ürünün temsil ettiği özellikleri, değerleri ve öznitelikleri, rakiplerinden nasıl farklı konumlandırıldığını ve bir müşterinin onu neden satın alacağını anlatır.

Bir marka stratejisi, bir markanın benzersiz özelliklerini, değerlerini ve niteliklerini açıkça ortaya koyar. Marka konumlandırması – sahip olduğu pazardaki benzersiz, ilgili, güvenilir ve sürdürülebilir konum – marka hikayesi, değerleri, kişiliği ve marka ses tonu ile birlikte oluşur. Markanızla yakından bağlantılı çalışan değer önerisini (EVP- employee value proposition) de içermelidir. Birden fazla marka varsa, bir marka mimarisi çerçevesi ve marka portföyü stratejisi içerebilir. Birden fazla marka kitlesi varsa, marka stratejisi ayrıca müşteri değer önerilerini (CVP’ler – customer value proposition) içerebilir.

Pazarlama stratejisi

Bir kuruluş marka stratejisini tamamladığında, bir pazarlama stratejisi ve bir pazarlama planı oluşturması gerekecektir. Pazarlama stratejisi hem iş stratejisi hem de marka stratejisi ile şekillenir.

Markalaşma stratejikken, pazarlama daha taktikseldir. Pazarlama, bir ürün veya hizmeti aktif olarak tanıtmak ve satmaktır. Doğru ürünü / hizmeti doğru yerde, doğru fiyata, doğru zamanda koymakla ilgilidir. Alıcıları ortaya çıkarır ve harekete geçirir. Tüm pazarlama girişimleri ve kampanyaları marka özünü güçlendirmeli ve desteklemelidir.

Bir pazarlama stratejisi genellikle bir ürün veya hizmet için aşağıdaki soruları yanıtlar:

 • Müşteriler kimler?
 • Rakipler kimler?
 • Piyasada ürünü / hizmeti öne çıkaran nedir?
 • Hangi pazar trendlerinden yararlanılabilir?
 • Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir ve fırsatlar ve tehditler nelerdir?
 • Ürünü / hizmeti tanıtmak ve güçlü yönlerinden ve mevcut fırsatlardan yararlanmak, zayıf yönlerini azaltmak ve tehditleri en aza indirmek için hangi girişimler ve programlar kullanılabilir?

İşletme, marka ve pazarlamanın kesişimi

İş stratejisi, marka stratejisi ve pazarlama stratejisi arasında birkaç kesişme noktası vardır. İşte birkaç örnek:

 • Misyon, vizyon ve değerler marka konumlandırmasıyla yakından ilgilidir.
 • Organizasyon kültürü de markayla güçlü bir şekilde uyumludur.
 • Rekabet ortamı, pazar yapısı, pazar segmentleri ve hedef müşteriler bu stratejilerin tümü için temelde önemlidir.
 • Rekabet stratejisi, iş stratejisini marka stratejisine bağlar.
 • İş modeli stratejisi, marka stratejisi ve pazarlama stratejisinin tümü fiyatlandırma stratejisini dikkate almalıdır.
 • Üç stratejinin tümü, pazar eğilimlerinin uzun vadede uygulanabilir olduğunu dikkate almalıdır.
 • Markalaşma, pazarlama çabalarının önünde ve altında yatar. Bu bir çekme taktiği – marka, bir ürün veya hizmet satın almaya yatkın müşteriler yaratır ve pazarlamayı destekler.
 • Tüm pazarlama girişimleri ve kampanyaları marka konumlandırmasını güçlendirmeli ve desteklemelidir.

Bu üç stratejinin bütünleşmesini ve uyumlu olmasını nasıl sağlarız?

İşletme, marka ve pazarlama stratejisi arasında etkili entegrasyon oluşturmak için şunları göz önünde bulundurun:

Bu stratejik planların sıralanması. Önce iş stratejisi gelir, onu yakından takip eden marka stratejisi ve ardından pazarlama stratejisi.

İş stratejisi → marka stratejisi → pazarlama stratejisi ve planı

Marka, bir kuruluşu üst düzey stratejileri etrafında toplamak için kullanılabilir, bu nedenle marka konumlandırması ve strateji çalışmasının iş stratejisinin oluşturulmasını yakından takip etmesi için yardımcı olabilir.

Marka stratejisi, işi, iş modelini, rekabet stratejisini ve arkasındaki mantığı çok iyi anlayanlar tarafından üst düzeyde oluşturulmalıdır.

Pazarlama ekibinin şu niteliklere sahip olduğundan emin olun:

Stratejik düşünme, yaratıcılık, analitik yetenek ve güçlü program yönetimi / yürütme disiplini.

Bu niteliklerin tümü, iş ve marka stratejisine bağlanan bir pazarlama stratejisi oluşturmak, pazarlama stratejisini uygulamak ve devam eden marka yönetimi için önemlidir.

 

Orijinali: https://brandmatters.com.au/blog/business-strategy-brand-strategy-marketing-strategy-how-do-they-intersect