İlgi çekici personalar, hikayelerin kişileri nasıl etkilediğini ve onları hayata nasıl getirebileceğini vurgular. Bu 10 aşamalı süreç, ön veri toplanmasından aktif kullanım yoluyla devam eden persona gelişimine kadar tüm süreci kapsar. Dört ana bölüm vardır:

  1. Veri toplama ve verilerin analizi (1., 2. adımlar),
  2. Persona tanımları (4., 5. adımlar),
  3. Problem analizi ve fikir gelişimi için senaryolar (6., 9. adımlar),
  4. Organizasyondan kabul ve tasarım ekibinin katılımı (adım 3, 7, 8, 10)

10 adım ideal bir işlemdir, ancak bazen tüm adımları projeye dahil etmek mümkün değildir. Burada, Lene Nielsen’in “Etkileşim Tasarımı Vakfı ansiklopedisi” (Personas) adlı makalesinde açıklanan 10 aşamalı süreci özetliyoruz.

1. Veri toplayın. Kullanıcılar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplayın. Hedef kullanıcı grubunuzdaki gerçek kullanıcıların yüksek kaliteli kullanıcı araştırmasını yapın. Tasarımsal Düşüncede(Design Thinking), araştırma aşaması Empatize aşaması olarak da bilinen ilk aşamadır.

2. Bir hipotez oluşturun. İlk araştırmanıza dayanarak, projenin odak alanındaki çeşitli kullanıcılar hakkında, kullanıcıların birbirlerinden farklılık gösterme şekilleri de dahil olmak üzere, genel bir fikir oluşturacaksınız – Örneğin, Yakınlık Diyagramları ve Empati Haritaları’nı kullanabilirsiniz.

3. Herkes hipotezi kabul eder. Amaç, kullanıcılar arasındaki farklarla ilgili ilk hipotezi desteklemek veya reddetmektir. Bunu, proje katılımcılarına hipotezi sunarak ve onu mevcut bilgilerle karşılaştırarak yapabilirsiniz.

4. Bir sayı seçin. Yaratması anlamlı olan persona sayısına karar vereceksiniz. Çoğu zaman, her ürün veya hizmet için birden fazla kişi oluşturmak istersiniz, ancak birincil odak noktanız olarak her zaman yalnızca bir personaya indirgemelisiniz.

5. Personaları tanımlayın. Personalarla çalışmanın amacı, kullanıcılarınızın ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre çözümler, ürünler ve hizmetler geliştirmektir. Personaları, kullanıcıları anlamak için yeterince anlayışlı ve empati ifade edecek şekilde tarif ettiğinizden emin olun.

  • Kullanıcının eğitimi, yaşam tarzı, ilgi alanları, değerleri, hedefleri, ihtiyaçları, kısıtlamaları, istekleri, tutumları ve davranış biçimleri hakkında ayrıntıları içermelidir.
  • Kişiyi gerçekçi bir karakter yapmak için birkaç kurgusal kişisel detay ekleyin.
  • Her birine bir isim verin.
  • Her kişi için 1-2 sayfa açıklama oluşturun.

6. Personalarınız için durumlar veya senaryolar hazırlayın. Bu ilgi çekici persona yöntemi, çözümleri tanımlayan senaryolar oluşturmaya yöneliktir. Bu amaçla, tasarladığınız ürünün veya hizmetin kullanımını tetikleyebilecek bazı spesifik durumları tanımlamanız gerekir. Başka bir deyişle, durumlar bir senaryonun temelidir. Bir kullanıcının rolünde onları içeren senaryolar oluşturarak her bir kişiye hayat verebilirsiniz. Senaryolar genellikle kişiyi istedikleri veya çözmek zorunda oldukları bir problemle belirli bir bağlamda yerleştirerek başlar.

7. Organizasyondan kabul alın. Yöntemin amacının proje katılımcılarını dahil etmek olduğu, 10 adımın tamamında ortak bir konudur. Bu nedenle, mümkün olduğunca çok sayıda ekip üyesi, çalışanların gelişimine katılmalıdır ve çeşitli adımların katılımcılarının kabulünü ve tanınmasını sağlamak önemlidir. Bunu başarmak için iki strateji arasından seçim yapabilirsiniz: Katılımcılardan görüşlerini isteyebilir veya sürece aktif olarak katılmalarını sağlayabilirsiniz.

8. Bilgiyi yayın. Katılımcıların yöntemi kullanabilmeleri için kişisel açıklamaların herkese yayılması gerekir. Bu bilgiyi, sürece doğrudan katılmayanlara, gelecekteki yeni çalışanlara ve olası dış ortaklara nasıl yaymak istediğinize erken karar vermek önemlidir. Bilginin yayılması, proje katılımcılarına temel verilere nasıl erişileceğini de içerir.

9. Herkes senaryolar hazırlar. Personanın kendi içinde bir değeri yoktur, persona bir senaryonun parçası oluncaya kadar – persona’nın gelecekteki bir ürünü nasıl kullandığına dair hikaye – gerçek değeri yoktur.

10. Devam eden ayarlamalar yapın. Son adım, kişisel tanımların gelecekteki hayatıdır. Tanımlamaları düzenli aralıklarla gözden geçirmelisiniz. Yeni bilgi ve yeni yönler açıklamaları etkileyebilir. Bazen, mevcut kişi açıklamalarını yeniden yazmanız, yeni persona eklemeniz veya güncelliğini yitirmiş personaları devredışı bırakmanız gerekebilir.


Benzer yazılar ve Online UX eğitimi için buraya tıklayınız.