Bir zamanlar UX ile UI karıştırılıyordu. Son durumu bilmiyorum,şimdi de gözlem ile iç görünün karıştırıldığı zamanlara geldik. İç görü olarak verdiğiniz şeyin gözlem olup olmadığını sorgulamanızı öneririm. Hangisi hangisidir ayrıştırmanız için:

İç görü nedir? Gözlem nedir?

Gözlem: Hedef kitleniz ne yapıyor

İç görü: Hedef kitleniz niçin yapıyor?

Bu açıklamanın aradaki farkı anlamak için yeterli olacağına inanıyorum.