Endowment Effect, insanların zaten sahip oldukları nesneleri tercih etme eğiliminde olduklarını ifade eder. Vazgeçmemiz istenen bir nesnenin değerini, elde etmemiz istenen benzer bir nesnenin değerinden daha yüksek olarak belirleriz. Tasarımcılar, kullanıcı davranışını etkilemek için bu efekti ürün ve web tasarımına uygular.

Etki genellikle “kayıp-kaçınma” ilkesinin bir tezahürü olarak yorumlanır. Bu da insanların kayıp kazanç terazisi değerlendirmesi yaparken kayıp kefesini kazanç kefesinden daha ağır gördüğünü belirtir.

Örneğin, bir dijital ürün için ilk ücretsiz deneme süresi için bir teklifi kabul ettikten sonra, kullanıcılar ürünü ” sahip oldukları bir şey olarak görmeye başlayabilir.” Sonuç olarak, sahip olmaya devam etmek için adil bir fiyat ödemek daha istekli olabilir. Söz konusu ürünün deneme sürümüne kaydolmamış, onu deneyimlememiş kullanıcılar ise bu tür servise para vermek konusunda daha az istekli olacaklardır. . Bu etki aynı şekilde, müşterileri zaten tatmin edici buldukları bir üründen diğerine “geçiş” yapmaya ikna etmenin neden zor olduğunu da hesaba katma konusunda yardımcı olacaktır— her  yeni ürün, bir kullanıcıyı kendisine geçişe ikna etmek için çok caziplik sunmak zorunda kalacaktır.