Duygusal zeka, insanların kendi ve diğer insanların duygusal durumlarını izleme ve bu bilgiyi ilişkilerde akıllıca davranma becerilerini kullanma becerisini ifade eder. Duygusal zekânın beş kısmı vardır:

Öz farkındalık: içsel duyguları tanımak
Duyguları yönetmek: duruma uygun duyguları ele alma yollarını bulmak
Motivasyon: duyguları bir hedefe doğru yönlendirmek için kendi kendini kontrol etme
Empati: diğer insanların duygusal perspektifini anlama
İlişkilerin ele alınması: sosyal ilişkileri yürütmek ve kişilerarası becerilerini geliştirmek için kişisel bilgi ve başkalarıyla ilgili bilgileri kullanmak