İinizde bir SWOT analizi yaptınız. Peki, kullandığınız dijital kanallardan ne haber? Dijital kullanımınızın ne kadar etkili olduğunu keşfetme zamanı.

Dijital bir denetim  şart mı?

Organizasyonunuzda dijitalin rolünün ne olduğuna dair bir vizyon.
Bu rolü nerede yerine getiremediğinin net bir resmi.
Ele alınması gereken özel konular ve her birinin önemi.
Dijital kullanımınızın zaman içinde nasıl geliştirilebileceğini gösteren bir yol haritası.

Dijital Denetimin Çıktısı

Çıktı, bir SWOT dokümanı olmalıdır. (Strength-Weakness-Opportunities-Threats)

Aşağıdaki maddeleri de içermelidir.

  • Ulaşılabilirlik.
  • Sosyal medya katılımı ve erişimi.
  • Kullanıcı deneyimi.
  • Performans.
  • Arama motoru Optimizasyonu.
  • İçerik kalitesi
  • Harekete geçirici mesajlar.
  • Rekabet performansı.
  • Analitiklerin değerlendirmesi.
  • Kaynak kullanımı ve yönetimi.