UX in başka bir versiyonu olan CX Müşteri Deneyimi ingilizcesi olan Customer eXperience in C ve X harflerinin alınmasıyla oluşmuştur.

Müşteri deneyimi (CX), bir müşterinin bir şirket veya markayla yaptığı tüm temas noktalarında yaşadığı deneyimi ifade eder. Temas noktası, bir müşterinin bir markayla etkileşime girdiği tüm şekilleri ifade eder Örneğin bir ürünü satın alırken veya kullanırken veya onunla ilgili reklamları izlerken vb. CX tasarımı, tüm bu temas noktalarında müşteriler için en uygun deneyimi yaratmaya odaklanmaktadır.

CX tasarımcıları, müşterinin markayla olan deneyimiyle ilgili kapsamlı bir fikir edinmek için sıklıkla bir müşteri yol haritası kullanır. Müşteri seyahat haritası, müşterilerin bakış açısından, farklı müşterilerin dokunmatik noktalarının bir markayla olan hikayesini anlatır. Her müşteri segmenti için, müşteri yol haritası, müşterinin markayla olan temas noktalarını, o andaki duygularını, motivasyonlarını bağlamını detaylandıran bir zaman çizelgesi gösterir. Bir müşteri yol haritası müşterinin deneyimindeki boşlukları belirlemenize yardımcı olabilir. Bu nedenle, müşterilerin deneyimlerini ve ihtiyaçlarını bir organizasyonun merkezine yerleştirmek için iyi bir araçtır.

Müşteri Deneyimi (CX) ve Kullanıcı Deneyimi (UX) aynı şey mi?

CX tasarımı ve kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı bazen birbirinin yerine kullanılabilir, çünkü her ikisi de bir ürün veya hizmeti kullanma genel deneyimiyle ilgilidir. Ancak UX tasarımı, bir ürünün satın alınması, kullanılması ve hatta bakımının sağlanmasıyla ilgili olsa da, daha özel olarak bağımsız ürün veya hizmetlere odaklanma eğilimindedir. CX tasarımı UX’ten daha geniş bir bakış adaptasyonu eğilimindedir ve biraz daha ticari bir odağı vardır. Sonuç olarak, CX tasarımı, reklam kampanyaları, müşteri hizmetleri ve tutarlılık gibi alanlarda daha yoğunlaşırken, UX tasarımının odağı çeşitli ürün hatlarına yayılır.