Babalar çocuklarının dahi olduğuna inanmak ister. Bunun psikolojide bir adı var. Gerçekçi Olmayan İyimserlik.

Gerçekçi Olmayan İyimserlik

Çoğu birey, istenmeyen olaylarla karşılaşma şanslarının diğer insanlara göre daha düşük, arzu edilen olaylarla karşılaşma şanslarının ise daha yüksek olduğuna inanır. Weinstein (1980) bu olguyu “gerçekçi olmayan iyimserlik” olarak adlandırmıştır çünkü belirli bir nüfusun çoğunluğunun aynı grubun diğer üyelerinin çoğundan daha iyi durumda olması mantıken imkansızdır. Perloff (1987) kişinin kendi risklerini diğer insanların risklerinden daha düşük olarak algılamasını ifade etmek için “benzersiz yenilmezlik yanılsaması” terimini kullanmış olsa da, gerçekçi olmayan iyimserlik olumlu beklentiler için olduğu kadar olumsuz beklentiler için de gösterilmiştir (Weinstein, 1980). Örneğin, insanlar kaza ve suç kurbanı olma olasılıklarının diğerlerine göre daha düşük olduğuna, yetenekli bir çocuk sahibi olma ya da ilginç yerlere seyahat etme olasılıklarının daha yüksek olduğuna inanmaktadır.

Çocuğunuz dahi olabilir mi? Olabilir. Ama olmayabilir de. 🙂