1- Problemi tanımla

2- Temsil edilecek verileri tanımla

Nicel veriler – sayısal olan veriler.

Sıralı veriler – sayıları olmayan ancak içsel bir düzen biçimine sahip veriler. (Örneğin, haftanın günlerini düşünün.)

Kategorik veriler – sayıları veya içsel düzeni olmayan veriler. (İşletme adları veya yer adları gibi)

3- Verileri temsil etmek için gereken boyutları tanımla

Tek değişkenli analiz – tek bir bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlere karşı çalışıldığı analiz

İki değişkenli analiz – iki bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlere karşı çalışıldığı analiz

Üç değişkenli analiz – üç bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlere karşı çalışıldığı analiz

Çok değişkenli analiz – üçten fazla bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlere karşı çalışıldığı analiz

4- Veri yapılarını tanımla

Doğrusal ilişkiler – verilerin tablolar, vektörler vb. gibi doğrusal biçimlerde gösterilebildiği yerler.

Zamansal ilişkiler – verilerin zaman içinde değiştiği yerler

Mekansal ilişkiler – gerçek dünyayla ilgili veriler (harita verileri veya ofis kat planı gibi). Bu bazen coğrafi ilişki olarak da bilinir.

Hiyerarşik ilişkiler – tanımlanmış bir hiyerarşideki pozisyonlarla ilgili veriler (bir ofis yönetim yapısından basit bir akış şemasına kadar)

Ağ bağlantılı ilişkiler – verilerin aynı veri içindeki diğer varlıklarla ilgili olduğu durumlarda

5- Görselleştirmeden gereken etkileşimi tanımla

Statik modeller – bu modeller, bir arabada sakladığınız Yol Atlası’ndaki haritalar gibi “olduğu gibi” sunulur. Kullanıcı tarafından değiştirilemezler.

Dönüştürülebilir modeller – bu modeller, kullanıcının verileri dönüştürmesini veya değiştirmesini sağlar. Kullanıcının analiz için parametreleri değiştirmesine veya veri seti için farklı bir görsel haritalama biçimi seçmesine izin verebilirler.

Manipüle edilebilir modeller – bu modeller, kullanıcıya görünümlerin oluşturulması üzerinde kontrol sağlar. Örneğin; bir kullanıcının bir modeli yakınlaştırmasına veya uzaklaştırmasına veya diğer açılardan görüntülemek için uzayda 3 boyutlu modelleri döndürmesine izin verebilirler.


Interaction Design Foundation‘dan alınmıştır. Kapsamlı UX Kurslarını tek fiyata sunan Interaction Design Foundation, UX alanında çalışan ve çalışmak isteyenler için referans noktası oluşturuyor.