Aslında tam başlık,

Tasarım ajansı, etkinlik ajansı, reklam ajansı, tasarımcı seçiminde sorulan sorular: “Benzer işlerinizi görebilir miyiz?” 

ama, sayfanın yarısını alırdı diye kısalttım.

Müşteriler yeni bir tasarımcı ajans, ajanslar da yeni bir tasarımcı ile görüşürken kurdukları bu cümleyi bilirsiniz. Neler yapmış?

Evet ben de bu yaklaşımı benimsemiştim. Ancak bu konuda artık o kadar emin değilim. Çünkü ajans yöneticileri ve serbest tasarımcılar çok iyi bilir ki:

Başkaları için yapılan işlerde, ölçek ve yaklaşım, sadece ajansa ve tasarımcıya bağlı değil, müşteriye çok bağlıdır.

Hatta bununla ilgili, belki de doğruluk payı olduğunu düşündüğümden dolayı güldüğüm bir laf var:

“Sen artık bir tasarımcı değilsin. Sen artık grafik tasarım programının içindeki bir mouse imlecisin. Müşterinin konuşarak, e-postayla, Whatsapp’ la hareket ettirdiği bir mouse imlecisin.”

Müşteri kavramı burada sadece dış müşteri olarak algılanmasın. Eski çalıştığım ajansta olduğu gibi, tasarımcıların (iç) müşterisi bendim. Ardından ikinci müşteri gelir. Önce iç müşteriyi memnun ederler, sonra da iç müşteri dış müşteriye iletir, akabinde dış müşterinin memnun edilmesi safhası gelir.

Süreç genel olarak, bir üst paragraftaki gibi işler.   Bu işin doğasıdır.Tasarımcı arka planı beyaz bırakmak istemiştir, müşteri arka plana başka bir renk, desende ısrar etmiştir. Tasarımcı minimal düşünmek istemiştir, müşteri logoyu büyüttürür. Burada doğru yaklaşım hakkında konuşmuyorum. Bu değişikler, kişisel tasarım tercihi veya iş hedefleri doğrultusunda yapılabilir. Konu bu değil. Konu, bizim görmek istediğimiz işin,  sadece tasarımcının yaklaşımını gösterme konusunda yanıltıcı olmasıdır. Eksik bir tanıtım şekli olur.

Evet. Ajansların, servis sağlayıcıların, tasarımcıların  yapmak istediklerine müşterinin bütçesi yetmeme durumu olabilir, aklı yatmama durumu olabilir, kendi tasarımsal yaklaşımının uygulanmasını isteyebilir gibi sebeplerle tasarımcının esas yaklaşımından uzaklaştığı durumlar olur.  

Bu yüzden bence en doğru olan, portföy isterken “revizyon yemeden önceki ilk hali”, varsa konsept tasarımlar, kendi için yaptığı çalışmaları istersek sanırım, o tasarımcı veya ajans konusunda daha doğru bir resme bakmış olabiliriz.