Hofstede Kültürel Boyut Teoremi ve Türkiye

“Hofstede Kültürel Boyut Teoremi”ni duymuş muydunuz? Bu teorem, Bir toplumun kültürünün, o toplum üyelerinin değerleri üzerindeki etkilerini , bu değerlerin davranışlara olan ilişkisini tanımlar. Hofstede, bu modeli 1967-1973 yılları arasında  IBM...